Stor innvandrerskepsis i Norge

I en omfattende spørreundersøkelse som er gjennomført i 21 europeiske land, er det bare grekere og tsjekkere som er mer skeptiske til innvandrere enn nordmenn.