Stort oljeflak ved Hvaler

Det er oppdaget et oljeflak ved Hvaler som er rundt 1,5 kilometer langt og 200 meter bredt.