Lei av at mor definerer barnas beste

Såkalte moderne fedre er lei av at mødrene definerer barnas beste, og at kvinner fremstilles som snille og pliktoppfyllende, mens menn er slemme unnasluntrere.