Sterk økning i antall meldinger til barnevernet

Bekymringsmeldingene til barnevernet eksploderer i antall. Tall fra kommunene viser at antall meldinger er økt med 23,5 prosent siden 2001 - fra 23.559 til 29.091 i fjor.