- Viser ringeakt for Stortinget

Forsvarsminister Kristin Krohn forlet Stortinget og var ikkje til stades då Stortinget tysdag voterte over mistillitsframlegget mot henne. «Uhøyrt» er oppfatninga i opposisjonen.