Makta rår i LO-toppen

LO-leiinga tek ingen «sjansar» på utfallet i pensjonsstriden. Difor er det berre ein sikker «avvikar» i redaksjonskomiteen som førebur saka for Kongressen.