- Ingen praktiske konsekvensar

Så lang tid etter, og med alt som har passert med arvefylgje i tre ledd, er spekulasjonane om farskapen av mindre interesse og utan praktiske konsekvensar.