Hagen freder ingen

Onsdag legger regjeringen frem statsbudsjettet. Frp-formann Carl I. Hagen utelukker ikke at behandlingen av budsjettet fører til regjeringsskifte.