Psykiske lidelser er vanligst

Psykisk lidelse er den vanligste diagnosen hos fastlegen. 12 prosent av dem som får en diagnose hos fastlegen sin, får nettopp denne diagnosen.