- Norsk forvaltning på rett vei

Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet i Bergen mener at Norge er på rett vei i fiskeriforvaltningen. - Dermed er det ikke sagt at rapporten om overfiske ikke er relevant.