Anbefaler politietterforskning

Granskerne som har hatt Redningsselskapet under lupen, anbefaler at politiet må etterforske flere forhold.