Kirken krever human asylpolitikk

Kirkemøtet krever at regjeringen fører en mer human flyktning- og asylpolitikk. Samtidig advarer man mot fremmedfrykt i kirkens egne rekker.