Mange alternativer:

Det er mange alternativer til den tradisjonelle flate musen, men ikke nødvendigvis bedre.