Paroleforslaget ble lansert av Hege Grostad, som selv selger sex. Hun ønsket at kampen for å avkriminalisere sexkjøp og oppheve hallikparagrafen skal løftes frem på den internasjonale kvinnedagen.

— For meg handler det om retten til å bestemme over sin egen kropp og retten til å velge yrke helt fritt som kvinne. Jeg synes absolutt det er en kvinnesak å sørge for at kvinner som jobber som sexarbeidere i Norge, får rettigheter og trygge arbeidsforhold, sier Hege Grostad til NRK.

Grostads paroleforslag første til så heftig debatt på Facebook-sidene til 8. mars-komiteen at arbeidsutvalget så seg nødt til å stenge siden fordi de ikke hadde kapasitet til å moderere diskusjonen.

Onsdag kveld falt avgjørelsen. Etter halvannen times diskusjon fikk ikke Grostad flertall. Derimot ble det flertall for arbeidsutvalgets innstilling til paroler.

I diskusjonen ga flere uttrykk for at de ikke ville delta i 8. mars-toget dersom Grostads paroleforslag hadde fått flertall.

— Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at jeg ikke skal gå under en parole som handler om å legalisere salg og kjøp av kvinnekroppen, sa organisasjonssekretær i Kvinnefronten, Madeleine Schultz, før parolemøtet. )