Raset tok med seg kaianlegget og veien ved småbåthavna og utløste en flodbølge, opplyser politiet i Nord-Trøndelag.

— Nødetatene er kommet til stedet og forsøker å skaffe seg et bilde av hva som er skjedd, sier operasjonsleder Morten Evensen til NTB.

Meldingen om raset kom klokka 16.31 onsdag. Kystvaktskipet Njord rykket ut til stedet med dykkere om bord, og politiet har også rekvirert dykkere som blir fløyet inn med helikopter.

— Vi har ikke fått melding om at noen er savnet, men tar høyde for det, sier Evensen.

Store ødeleggelser

Flere båter lå og fløt i Namsenfjorden etter raset, ifølge Trønder-Avisa. Ifølge Namdalsavisa har noen båter også kantret og sunket.

Ett hus i området er evakuert, men flere kan bli evakuert ved behov. Et evakueringssenter er opprettet på Statland skole.

Beboere forteller om store ødeleggelser.

— Brygga er helt ødelagt, ja, rasert. Deler av veien er borte. Vi er isolert. Vi kommer oss ikke fra Statland, sier Grete Selbo til Namdalsavisa.

Settefiskanlegget på Statland er rammet hardt av raset og må slakte all fisken, skriver Trønder-Avisa. Det dreier seg om fisk for flere millioner kroner.

Gravearbeid

Trond Hildrum, driftsleder i Glømmen Entreprenør, forteller til Adresseavisen at det har pågått gravearbeid i området hvor skredet gikk.

— Skredet har gått i et område som ligger om lag 10 meter fra fjorden. Det er en del av en kommunal vei som går gjennom området som også blir brukt som anleggsvei som har rast ut, sier Hildrum til

— Vi avsluttet gravearbeidet på stedet ved 15-tiden i dag. Jeg har ingen formening om skredet kan ha sammenheng med gravearbeidet, sier Hildrum.

Ifølge skredvarslingssiden varsom.no har faren for jordskred vært liten. I hele landet meldes om aktsomhetsnivå 1, som er det laveste nivået.