Totalt er økningen fra 2012 til 2013 på nesten 1.000 beslag. I 2013 ble det beslaglagt syntetiske stoffer 437 ganger, dobbelt så mange beslag som året før.

I 2013 gjorde også tollerne det nest største kokainbeslaget her i landet noen gang da et parti på 145 kilo ble tatt i Oslo. Tollerne fant narkotikaen i en last med bananer fra Ecuador.

I løpet av 2013 satte Tollvesenet rekord i beslag av khat. De 13,5 beslaglagte tonnene er 5 tonn mer enn i 2012. Det største beslaget ble gjort på Svinesund, der tollerne i romjulen kom over en sending på 524 kilo.

Til sammen tilsvarer den beslaglagte narkotikaen ifølge Tollvesenet nesten 3 millioner brukerdoser, og den såkalte gateverdien beregnes å være 400 millioner kroner.