— Å ha et velfungerende importvern er helt avgjørende for en omfattende norsk råvareproduksjon og en norsk landbasert matproduksjon, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i NHO Mat og Landbruk til Nationen.

Lenvik er kritisk til konklusjonene til regjeringens produktivitetskommisjon. Kommisjonen ble nedsatt kort tid etter valget i 2013, og forrige uke leverte utvalget første del av sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

I rapporten slår kommisjonen fast at norsk landbruk er et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt, og foreslår blant annet å bygge ned importvernet for å forbedre effektiviteten.

Også LO tror arbeidsplasser står i fare dersom anbefalingene fra produktivitetskommisjonen legges til grunn for regjeringens landbrukspolitikk.

— Hvis denne typen forslag blir gjennomført, er det klart at sysselsettingen i næringen vil bli betraktelig redusert, sier økonom Knut Thonstad i LO til avisen.