Regjeringens klimamelding direkte

Regjeringen legger frem forslag om at norske klimagassutslipp skal reduseres med 40 prosent innen 2030, i forhold til 1990-nivået.