Mazyar Keshvari, som er Frps innvandringspolitiske talsmann, sier at Norge også bør spørre folket om holdningen til innvandring generelt:

— Jeg tar ikke stilling til en slik kvoteordning som det sveitsiske folket nå har anbefalt. Men tanken om folkeavstemning er interessant, og Norge burde også ha en folkeavstemning om innvandring. Jeg er helt sikker på at det er flertall for innstramninger på tvers av det flertallet av norske partier mener. Meningsmålinger viser det, sier Keshvari til VG.

Søndag stemte 50,3 prosent av sveitserne for å begrense innvandringen til Sveits. Forslaget som fikk flertall går ut på å innføre kvoter for hvor mange utlendinger landet skal slippe inn. 27 prosent av innbyggerne i Sveits er født utenfor landet.

Høyre og Frp-regjeringen er for tiden i harde forhandlinger med Venstre og KrF om tiltak som kan begrense innvandringen til Norge. Regjeringserklæringen slår imidlertid fast at prinsippet om fri flyt av arbeidskraft mellom EØS-landene ligger fast.