• Dette er en god nyhet for norske kreftpasienter.

Legemiddelet Xofigo skal bli tilgjengelig for norske pasienter med prostatakreft, avgjorde Beslutningsforumet mandag.

— Dette er en god nyhet for norske kreftpasienter. Dette legemiddelet har dokumentert effekt i form av forlenget levetid og at livskvaliteten opprettholdes, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Problemet med mange medisiner som gir forlenget levetid, er at de samtidig har store bivirkninger. Xofigo har derimot gode resultater når det gjelder livskvalitet, ifølge Opdalshei.

750 pasienter i året

Legemiddelet, som er utviklet i Norge, ble godkjent av amerikanske og europeiske myndigheter i 2013. I Norge fikk 60 pasienter behandling med dette legemiddelet i fjor.

Xofigo brukes for å behandle pasienter med fremskreden kastrasjonsresistent prostatakreft. Ifølge Dagens Medisin vil 750 pasienter være aktuelle for denne behandlingen per år.

Dyr behandling

Beslutningsforum tar stilling til om nye legemidler skal bli tilgjengelig for norske pasienter. De vurderer blant annet prisen på legemiddelet opp mot utbyttet pasientene har av å bruke det.

Lars Vorland, leder av Beslutningsforum, sier til Dagens Medisin at prisen på medisinen ligger i øvre sjikt, men at det likevel var enighet om å innføre den på grunn av effekten på overlevelse og lindrende behandling.Prisen ligger mellom 658.000 og 836.000 kroner per vunne gode leveår, men det knyttes stor usikkerhet til dette estimatet. Statens legemiddelverk påpeker at kostnadsanalysen spriker fra 400.000 til 1,2 millioner kroner.

Legemiddel for lymfom

Beslutningsforum sa også ja til kreftmedisinen Adcetris, som brukes i behandling av lymfekreft.

Svært få pasienter vil være aktuelle kandidater for denne behandlingen, trolig kun 8 til 13 personer i året. Legemiddelverket anslår at behandlingen vil koste sykehusene seks til ti millioner kroner i året.