— Meklingen pågår fortsatt, det er alt jeg kan si. Vi kommer tilbake med mer informasjon når noe skjer, sier Tore Bollingmo i Norsk Sykepleierforbund og Unio til NTB like før klokka 7 tirsdag morgen.

Partene satt dermed fortsatt i samtaler sju timer etter at fristen gikk ut ved midnatt natt til tirsdag. I utgangspunktet var målet å bli enige forrige uke, men partene ble enige om ny meklingsfrist mandag kveld.

14 barnehager rammes

Dersom de ikke kommer til enighet innen midnatt, vil til sammen 187 medlemmer fra Fagforbundet, Unio, Delta og Lederne gå ut i streik. De fire arbeidstakerorganisasjonene forhandler med Spekter, som er Norlandias arbeidsgiverorganisasjon.

Til sammen 14 barnehager rammes av en eventuell streik i første omgang.

Forhandlingene har pågått over lengre tid uten resultat. Da partene møttes i januar ble forhandlingene brutt.

Norlandia byttet arbeidsgiverorganisasjon fra Private barnehagers landsforbund (PBL) til Spekter for to år siden, men det er først i år tariffavtalene med PBL har løpt ut. Nå ønsker Norlandia å etablere nye tariffavtaler, og de ønsker de ansatte over på en innskuddsbasert pensjonsordning istedenfor en ytelsesbasert pensjonsordning.

Uenige om pensjon

Spekter har tidligere påpekt at alle de som nå er ansatt i barnehagene, har fått mulighet til å fortsette med en ytelsesbasert ordning, og at kravet om en innskuddsbasert ordning kun vil gjelde nyansatte. Arbeidsgiverforeningen har også understreket at de nye tariffavtalene heller ikke vil føre til at noen går ned i lønn.

De 14 barnehagene som i første omgang blir berørt dersom det blir streik, ligger i Oslo, Bergen, Tromsø, Bodø og i Akershus. Norlandia har totalt 56 barnehager i Norge.