Straffes ikke for bortføring

På fem år har minst 95 barn blitt ulovlig bortført fra utlandet til Norge. Mor står bak de fleste.