Arne Olav Brundtland rammet av slag

Arne Olav Brundtland ble rammet av slag i begynnelsen av januar.