Går ut over de virkelig syke

Bruk av sykemeldinger som våpen i arbeidskonflikter kan føre til at reelt syke ikke blir trodd eller ikke tør å melde seg syke. Det frykter både LO og Nasjonalforeningen for folkehelsen.