Dette sier veilederen

Planlegging av bolig til mennesker med psykiske lidelser bør være en integrert del av det øvrige planarbeidet i kommunen.