Innvandrere overrepresentert i rettspsykiatrien

Innvandrere og asylsøkere er overrepresentert i rettspsykiatrien, viser en ny rapport.