Hoteller boikotter David Irving

Hoteller på Lillehammer har innført felles boikott av den omstridte holocaust-fornekteren David Irving.