Se opp!

Norges eneste giftige huggorm har formert seg kraftig de siste årene.