Dommere har liten tro på fengsel

Få dommere, politijurister og statsadvokater synes rehabilitering er en god begrunnelse for å gi fengselsstraff.