Svenskekongen slukker lyset

Det svenske kongehuset slukker lyset på tre slott lørdag for å bidra til miljøkampanjen «Earth hour».