Økologisk krise i fjordene

Norge svikter forpliktelse om kutt i utslippene av nitrogen til Nordsjøen. Overgjødsling i sjøen er en av effektene.