Godtar lesbiske foreldre

Bioteknologinemnda sier med ti mot seks stemmer ja til at lesbiske par skal få lovlig adgang til sæddonasjon.