Norge tilbyr mer lån til Island

Norge forlenger låneavtalen med Island og tilbyr ytterligere 4,2 milliarder kroner i et langsiktig lån med en løpetid på 4-5 år.