SV kritiserer regjeringa

Landsstyret i SV går imot si eiga regjering og avviser kjøp av nye militære transportfly no. Saka skal opp i Stortinget i dag.