Klimabombe i tint tundra

Tap av karbon fra permafrost i nordområdene kan bli like omfattende som verdens samlede utslipp av klimagasser.