- Forbausende at han ikke er blitt tatt før

«Lommemannen» avviker fra andre seksualforbrytere ved at han ikke etablerer tillitsforhold til barna over lengre tid, sier psykolog .