Fylkesmannen i Finnmark tror ikke på reineierne

Reindriftssamer i Finnmark hevder at rovdyr i fjor forsynte seg med 44.724 rein. Fylkesmannen mener rett tall er 5.917 dyr.