- Mangler styring med blodbanken

Helse Bergens kontroll med blodbanken på Voss er for dårlig, mener Statens Helsetilsyn.