Høgre vil korta Bergensbana

Omorganisering av Jernbaneverket og nye finansieringsmåtar er sentrale punkt i Høgre sitt alternativ til Nasjonal Transportplan.