Presser Jensom investeringsfond

Sp legger press på statsminister Stoltenberg for å få på plass statlig investeringsfond som skal investere i lønnsom norsk industri.