Krev avklaring om utlendingssaker

Venstre-politikarane Lars Sponheim og Odd Einar Dørum krev nå at justisminister Knut Storberget klargjer korleis han stiller seg til å avskaffe domstolskontrollen i visse utlendingssaker.