- Åpenbart skritt i riktig retning

De nye ungdomsfengslene er århundrer fra Bastøy, mener justisministeren.