Kirke, ungdom og miljø

Valg av ny nestleder blir kanskje den viktigste mediesaken på Kristelig Folkepartis landsmøte i Molde.