• Arkivfoto: SCANPIX

Plikter å journalføre tekstmeldinger

Alle medlemmene av regjeringen plikter å journalføre SMS-er som omhandler konkrete saker i regjeringen, slår Sivilombudsmannen fast.