Sterk økning i grov vold

Andelen unge menn som utsettes for vold har økt med 75 prosent de siste tre årene. - Volden blir grovere, sier politioverbetjent.