Gratisferjer nedprioritert

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete må skyva på Senterpartiets fanesak gratisferjer.