Kvarme gir ikke opp kampen for afghanerne

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme gir ikke opp håpet om at de utviste afghanerne kan få bli i Norge.