Erik Lahnstein ny statssekretær

Erik Lahnstein er utnevnt til statssekretær i Samferdselsdepartementet.