Styrer tippemidler dit spillerne vil

Nå skal de som har spillkort hos Norsk Tipping selv få lov å bestemme hvor 5 prosent av innsatsen skal gå.