Journalistikk under press

Kampen mot terror har ført til kraftige tilbakeslag for den frie og uavhengige journalistikken verden over.